Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, do której aplikujesz. Jeżeli w procesie rekrutacji wybraliśmy inną osobę, Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Jeżeli jednak wyraziłeś dodatkową zgodę na wykorzystywanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Cybercom, Twoje dane zachowamy przez okres 12 miesięcy od złożenia aplikacji (o ile wcześniej nie wycofasz udzielonej nam zgody). Zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach możesz wyrazić już w momencie pierwszej rejestracji w naszym systemie rekrutacyjnym przez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zgodę o treści wskazanej poniżej możesz również umieścić w swoim CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076 („Cybercom”) moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym, w załączonym CV oraz udostęnionych Cybercom w inny sposób w trakcie procesu rekrutacji, na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Cybercom w okresie dwóch lat od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku, gdy w procesie rekrutacji, do którego aplikowałeś, zdecydowaliśmy o wyborze innej osoby, prześlemy do Ciebie wiadomość o możliwości pozostania w naszej bazie rekrutacyjnej i poprosimy Cię o udzieleniu nam zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych Cybercom. Jeżeli nie udzielisz zgody w terminie 14 dni od wysłania takiej wiadomości, Twoje dane zostaną trwale usunięte z naszej bazy.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Cybercom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: dpm@cybercom.com lub na wskazany powyżej adres siedziby Cybercom, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Cybercom narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy i narzędzia informatyczne Cybercom. W sytuacji wspólnego zarządzania procesami rekrutacji w Grupie Cybercom, do której należymy, Twoje dane osobowe mogą być dostępne dla osób upoważnionych z pozostałych spółek należących do Grupy Cybercom, tj.: Cybercom Group AB z siedzibą w Sztokholmie, Cybercom Finland OY z siedzibą w Tampere, Cybercom AS z siedzibą w Kopenhadze.

Cybercom nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane do państw trzecich w przypadku, gdy Cybercom korzysta w ramach prowadzonej działalności z podmiotów przetwarzających dane na naszą rzecz, a które posiadają swoją siedzibę lub centra danych w tych państwach. W takim przypadku podejmujemy działania, aby przekazywanie danych następowało zgodnie z przepisami prawa przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Cybercom nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w stosunku do kandydatów do pracy. 

 

Already working at Cybercom Poland?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@cybercom.com
Teamtailor

Career site by Teamtailor